Category Archives: Nhà gỗ 3 gian đẹp

Nhà gỗ 3 gian đẹp là nhà gỗ được làm theo cổ truyền được đục kết, tích lũy rất nhiều năm. nhà gỗ 3 gian bằng đầu, nhà gỗ 3 gian 2 dĩ với không gian nhà thường gian giữa để thờ cúng tổ tiên và gian bên thường tiếp khách, hay đặp bộ sập